Formål:

Fondens formål er at yde støtte til personer, som måtte have behov for økonomisk bistand i tilfælde af, at de pågældende for at sikre sin juridiske ret, bliver sat i udgifter. Der tænkes her særligt på udgifter til retsafgift og advokat, hvilke udgifter ikke er udtømmende.

Fondens formål skal være almennyttigt, således at de respektive legatportioner så vidt muligt kan udloddes skattefrit til modtagerne.

Fonden er godkendt efter Ligningslovens § 7, nr. 22, hvorefter legater på op til kr. 10.000,- er skattefrie.

“Der tages hensyn til om ansøgerne har mulighed for hjælp til ansøgningen om fri proces og/eller retshjælpsforsikringsdækning”.

Vedtægter

Uddeling:

Legater uddeles løbende.

Der udloddes typisk 5 årlige støtteportioner.

Ansøgning:

Der er ingen ansøgningsfrist.

Der er ikke ansøgningsskema til denne fond.

Den seneste årsopgørelse skal vedlægges ansøgningen.

Bestyrelsen:

Advokat Lone Brandenborg
Advokat Erik Øvlisen
Advokat Per Andreasen

Fondens administrator:

Advokat Lone Brandenborg
Købmagergade 3
1150 København K

Tlf. 33 12 25 50

Kontaktperson: Cand.jur. Maria Bachgaard Jensen – maria@kahlke.dk