Formål:

Fondens formål er at støtte medicinsk forskning af kredsløbssygdomme og kræftsygdomme. Fonden må ikke støtte forskning, der involverer forsøg på levende dyr.

Fonden er stiftet i 2010.

Ansøgning:

Fonden kan søges, og frist for ansøgninger offentliggøres i Københavns Universitets uniavis. Ansøgninger må højst andrage 4 sider fordelt med CV på max 1 side, projektbeskrivelse på max 2 sider og et budget på max 1 side. Ansøgninger indsendes i 3 eksemplarer til advokat Niels Kahlke. Der findes ikke ansøgningsskema.

Bestyrelse:

Overlæge dr. med. Henrik Steen Hansen
Professor, ph.d., direktør Kristian Helin
Advokat Niels Kahlke

Fondens administrator:

Advokat Niels Kahlke
Købmagergade 3
1150 København

Tlf. 33 12 25 50

Kontaktperson: Cand.jur. Maria Bachgaard Jensen – maria@kahlke.dk